Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Gdańska 35,
84-300 Lębork
59 862 37 44
poczta@pup.lebork.pl

Wniosek o zorganizowanie stażu
Data dodania: 2010-10-30

wyślij te stronę wydrukuj te stronę

1. Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych/ego

2. Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, do odbycia stażu finansowanego ze środków PFRON

3. Oferta stażu

4. Oferta stażu dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszkujące pracy niepozostające w zatrudnieniu do odbycia stażu finansowanego ze środków PFRON

5. Pismo dotyczące skierowania osoby bezrobotnej na staż

6. Podanie o przedłużenie stażu dla bezrobotnych druk dla organizatora

7. Podanie o przedłużenie stażu dla bezrobotnych - druk dla bezrobotnego

8. Podanie o udzielenie dni wolnych

9. Wzór opinii

10. Wzór listy obecności